Referenca

U poslovima štampe prisutani smo preko 20 godina. Ali je PRESprint kao SZR osnovan 2003. i proširena je delatnost firme. Za sve ove godine rada PRESprint dostiže visok kvalitet i dobar imidž stabilne firme na našem tržištu.

Kontakt

e-mail: office@presprint.rs phone: 0631900018

Kartonaža

ŠTANCANA AMBALAŽA, TRANSPORTNA AMBALAŽA, KUTIJE ZA SELIDBE, PAPIRNO SAĆE