Kartonaža

Kartonaža

ŠTANCANA AMBALAŽA Za isecanje oblika štampanog materijala ili fine ambalaže potrebno je korišćenje posebnih alata. Neke od standardnih alata PRESprint poseduje ali za posebne želje i oblike je neophodno izraditi po posebnim merama što povećava trošak poručioca samo pri prvoj porudžbini.

Po želji se ambalaža može štampati u jednoj ili dve boje, a postoji moguđnost štampe kutije u punom koloru što postžemo kaširanjem valovite lepenke.

KUTIJE ZA SELIDBE Neizostavan deo selidbe je pakovanje i sortiranje garderobe, knjiga, posuđa, … nudimo vam kutije po povoljnim cenama i po potrebi dostavljamo na Vašu adresu kako biste imali manje problema oko sigurnosti transporta

TRANSPORTNA AMBALAŽA osigurava racionalnu manipulaciju u toku transporta i uskladištenja, zatim da obezbedi robu od eventualnih mehaničkih oštećenja i oštećenja atmosferskih uticaja. Kutije koje izrađujemo u okviru transportne ambalaže su od: Mikrovala, Troslojne lepenke, Petoslojne lepenke, Kaširanog kartona…. koristi se u prehrambenoj i hemijskoj industriji, proizvodnji nameštaja, metalnoj industriji, konfekciji, itd. Unutrašnjih dodataka za transportne kutije…  kutije za selidbe…

PAPIRNO SAĆE U ponudi imamo perforisano papirno saćeizrađenog od šrenc papira gramature  180g. Koristi se kod proizvođača unutrašnjih-šperovanih  vrata i kao ispuna za nameštaj, ispuna za školske table, pregradne zidove, unutrašnja izolacija, u građevinarstvu, prehrambenoj i hemijskoj industriji, elektroindustriji,… Koristi se i kao zamena za stiropor, zaštitne table, proizvodne palete. Razlikujemo talasasti papir po broju slojeva i visini talasa

  • E-talas   mikroval visina je 1.25mm
  • B-talas   sitan val  visina je 2.6mm
  • C-talas   krupan val visina je 3.6 mm
  • Kombinovanjem vlova dobijamo petoslojni karton
  • BC –talas 6.2mm
  • EC –talas  4.9mm

kartonaza

sace

selidbe

Comments are closed.