Uputstvo za pripremu za štampu

Da bi se izbegle nekompatibilnosti raznih programa za grafičku pripremu, te nekompatibilnosti starijih sa novijim verzijama, naša preporuka je da se fajlovi snimaju u PDF formatu!

PDF format ima niz prednosti kao što su:

Prenosivost:

Radi na svim platformama i operativnim sistemima.

Za otvaranje fajlova potreban je Adobe Reader koji je besplatna aplikacija.

Uz pomoć Adobe PDF printera može se generisati fajl iz bilo koje aplikacije koja može da štampa.

Pouzdanost:

Veoma mala mogućnost pojave greški u štampi.

Ekranska kontrola print fajlova.

Veličina fajla:

Poseduje kompresiju za sve vrste objekata.

Moguće je fino podešavati izlaz prema potrebi.

Uputstvo za snimanje PDF-a iz najpopularnijih grafičkih programa:

Uputstvo za pripremu za štampu možete preuzeti ovde.

Ukoliko iz nekog razloga niste u mogućnosti dostaviti PDF u prihvatićemo Photoshop TIFF i EPS, te Illustrator AI ili EPS, naravno sa fontovima ili fontovima pretvorenim u krive!

Rezolucije fajlova dostaviti po istom obrascu kako je to objašnjeno u uputstvu za kreiranje PDF fajlova.

Ukoliko vaši fajlovi imaju konturu za isecanje na CNC mašini, potrebno je u okviru fajla (ili posebno) dostaviti vektorsku krivu koja predstavlja liniju sečenja (ili bigovanja).

Comments are closed.