Digitalna štampa

Digitalna štampa

Digitalna štampa je visoko kvalitetna vrsta štampe namenjena štampi za male i srednje tiraže, probne otiske za offset i naravno prednost u vremenu da za nekoliko sati dobijete material koji bi u bilo kojoj drugoj tehnici klasične štampe to trajalo mnogo duže. Pripremljen material direktno iz računara odlazi pravo u mašinu koja za par minuta odštampa više desetina otisaka u zadatom format. Takođe je i vrlo ekonomična  jer nema škarta.

Na digitalnoj štampi se takođe mogu štampati vizit karte, katalozi, flajeri, posteri, pozivnice, razne bro-šure, ulaznice sa bar-kodom ili numeracijom, jelovnici, plakai, kalendari, samolepljive  etikete, deklaracije,

Digitalna štampa velikih formata na najsavremenijem ploteru najnovije generacije iz 12 boja na materijalima renomiranih proizvođača omogućava štampanje velikih dimenzija, neograničene dužine i đirine. Štampamo na foto papiru, papiru, samolepljivim folijama, kanvas platnu, ciradnom platnu.  Nalepnice i posteri za izloge, posteri, plakati, bilbordi, baneri, fotografije za enterijer, slike na slikarskom platnu (kanvasu), tapete za enterijer.

Štampajte svoje sopstvene fotografije ili po želji umetničke slike na slikarskom platnu – kanvasu.

digitalna

Comments are closed.