Časopisi

Časopisi

Biltene i časopise štampamo u zavisnosti offset ili digitalnom štampom u željenom formatu i obimu strana na kvalitetnim papirima, najčešće kunstdruk ili offset u povezu po  želji naručioca.

casopisi

Comments are closed.