Memorandumi

Memorandumi

Memorandumi

Memorandum je osnovni dokument za primarnu vizuelnu komunikaciju u poslovanju. To je obavezan document te su jasno definisani standardi kod formata i rasporeda grafičkih elemenata unutar memoranduma. Sadrži osnovne podatke vezane za firmu: kontakt telefone, e-mail adrese, PIB, MB, brojeve računa kod banaka.

Memorandum koristimo prilikom izdavanja ponuda ili faktura, dopisa, izveštaja itd. Koriste ga sve firme koje žele uspešno poslovati i steći poverenje klijenata.Štampa se u A4 formatu na mat ili sjajnim papirima od 80-300g.Obavezni podaci na memorandum:

  •  Logo firme
  •  Puni naziv firme
  •  Adresu
  •  Telefonske brojeve
  •  Telefaks brojeve
  •  E-mail adrese
  •  MB (matični broj), PIB (Poresko identifikacioni broj)
  •  Web stranice (Adresa)
  •  Poslovni (žiro) računi kod banaka

Comments are closed.