Veliki format

Digitalna štampa velikog formata

Digitalna štampa velikih formata na najsavremenijem ploteru najnovije generacije iz 12 boja na materijalima renomiranih proizvođača  omogućava štampanje velikih dimenzija, neograničene dužine i širine.

Boje nemaju štetnih isparenja po zdravlje. Koristi se za izradu postera, linijskih i CAD crteža, bilborda, banera i mnogo toga. Štampamo na foto papiru, papiru, samolepljivim folijama, kanvas platnu, ciradnom platnu.

Nalepnice i posteri za izloge, akcijski popusti, plakati, bilbordi, baneri, fotografije za enterijer, slike na slikarskom platnu (kanvasu), tapete za enterijer…Štampajte svoje sopstvene fotografije ili po želji umetničke slike na slikarskom platnu – kanvasu.

digitalna

Comments are closed.