Flajeri

Flajeri

Flajeri, mini katalozi

Flajeri, letci i pamfleti su popularno i opšte sredstvo informisanja. Koriste se za oglašavanje Ii povećanje prodaje različitih vrsta proizvoda i usluga.

Oni su jedno od najjačih oružja za borbu na tržištu. Štampamo ih na ofsetnoj ili kunstduk hartiji u više formi i formata.

Stampanje karti

Comments are closed.