Manji format

Digitalna štampa manjeg formata (do 330×488 mm)

Digitalna štampa manjih formata je sve prisutnija na našem tržištu. Nudi brzo i ekonomično rešenje za male tiraže. Format štampe je 320×480 cm. To je visoko kvalitetna vrsta štampe namenjena štampi za male i srednje tiraže , probne otiske za offset  i naravno prednost u vremenu da za nekoliko sati dobijete material koji bi u ofseti trajao mnogo duže čak i do nekoliko dana što u potpunosti olakšava proces štampe.

Na digitalnoj štampi se takođe mogu štampati vizit karte, katalozi, flajeri, posteri, pozivnice, razne brošure, ulaznice sa bar-kodom ili numeracijom, jelovnici, plakai, kalendari, samolepljive  etikete, deklaracije, itd.Pripremljen material direktno iz računara odlazi pravo u mašinu koja za par minuta odštampa više desetina otisaka u zadatom formatu. Takođe je i vrlo ekonomična  jer nema škarta.Moguće je štampati na raznim visokokvalitetnim FABRIA kartonima raznih boja I tekstura, samolepljivom papiru, paus papiru, ricovanom papiru,…

digitalna

Comments are closed.