Transportna ambalaža

Transportna ambalaža

Transportna ambalaža osigurava racionalnu manipulaciju u toku transporta i uskladištenja, zatim da obezbedi robu od eventualnih mehaničkih oštećenja inoštećenja atmosferskih uticaja. Kutije koje izrađujemo u okviru transportne ambalaže su od: Mikrovala, Troslojne lepenke, Petoslojne lepenke, Kaširanog kartona….

koristi se u prehrambenoj i hemijskoj industriji , proizvodnji nameštaja, metalnoj industriji, konfekciji, itd. Unutrašnjih dodataka za transportne kutije… kutije za selidbe…

Razlikujemo talasasti papir po broju slojeva i visini talasaE-talas mikroval visina je 1.25mm
B-talas sitan val visina je 2.6mm
C-talas krupan val visina je 3.6 mm
Kombinovanjem vlova dobijamo petoslojni karton
BC –talas 6.2mm
EC –talas 4.9mm

Po želji se ambalaža može štampati u jednoj ili dve boje, a postoji moguđnost štampe kutije u punom koloru što postžemo kaširanjem valovite lepenke.

transportne

Comments are closed.