Referenca

Referenca

U poslovima štampe prisutani smo  preko 20 godina. Ali je PRESprint kao SZR osnovan 2003. i proširena je delatnost firme. Za sve ove godine rada PRESprint dostiže visok kvalitet i dobar imidž stabilne firme na našem tržištu.

O kvalitetu naših proizvoda govori dugoročna saradnja sa mnoštvom fimi koje naše proizvode, kao ambalažni i prateći štampani material svojih proizvoda, šalju u evropsko tržište, što samo po sebi govori o visokom kvalitetu koji zadovoljava sve svetske standarde.

Sa kvalitetnom opremom, velikom stručnosti zaposlenih pružamo visok kvalitet proizvoda i usluga što je naš prioritet  po konkurentnim cenama uz kratke rokove isporuke.

Comments are closed.